: -
12345678910111213
  - JAMES LEWIS
, 1967,
JAMES LEWIS
  - JAMES PILLOW
, 1932,
JAMES PILLOW
 - JOKER
, , 2004
JOKER
   - GEORGE J. NICKHOLS
, 1948,
GEORGE J. NICKHOLS
 .  - GEORGE W. PEYTON
, 1938,
.
GEORGE W. PEYTON
  - JUNE BRILLIANT
, 1938,
JUNE BRILLIANT
 <br> - DIANA PARKS
, 1942,

DIANA PARKS
 - DOLORODELL
, 1942,
DOLORODELL
  - DO TELL
, 1946,
DO TELL
 -
, 2010,
  - ZHEMCHUZHNAYA ROSSYP
, , 1989,
ZHEMCHUZHNAYA ROSSYP
  - THE FAWN
,
THE FAWN
  - THURA HIRES
, 1938,
THURA HIRES
 - INNOVATION
, 1970,
INNOVATION
 -
, 2009,
- -
, 2014,
-
  - CAMELIA WHITE
, 1998,
CAMELIA WHITE
 - KANSAS
, 1940,
KANSAS
 -
, 2016,
 <br> - CARNATION BOUQUET
, 1996,

CARNATION BOUQUET
: -
12345678910111213